بستن

این مطلب را به دوست خود ارسال کنید

اطلاعات شما نزد پروتکل کوایمبرا کاملا محفوظ می باشد

ام اس

شهادت نامۀ بیمار ایرانی

یکى دیگر از عزیزانِ مبتلا به اِم اِس که تحت درمان با پروتکل کوایمبرا می باشند، با محبّت فراوان اجازه دادند تا بهبودى ایشان با دیگر بیماران به اشتراک گذاشته شود.

مشاهده

شهادت نامه نادیا

این پست توسط خانم نادیا، بیمار مبتلا به ام اس، در گروه فیس بوک آلمانى پروتکل کوایمبرا به اشتراک گذاشته شده:

مشاهده

شهادت نامه مارسیا پریرا

این پست توسط خانم مارسیا پریرا بیمار مبتلا به ام اس در گروه برزیلى پروتکل کوایمبرا در فیس بوک به اشتراک گذاشته شده:  مارسیا در سال 2003 به ام اس مبتلا شده و از سال 2012 تحت درمان با پروتکل کوایمبرا میباشد.

مشاهده

شهادت نامه لیدا جى ترانجان

این پست توسط آقاى لوئیس اُتاویو آلمیدا در گروه فیس بوک برزیلى پروتکل به اشتراک گذاشته شده:

مشاهده

شهادت نامۀ اندرسون وَز

این پست توسط آقاى اندرسون وَز که هشت سال پیش مبتلا به ام اس شده و مدت پنج سال است که تحت درمان با پروتکل کوایمبرا میباشد به اشتراک گذاشته شده:

مشاهده

شهادت نامۀ آنا پرادو

این پست توسط خانم آنا پرادو بیمار مبتلا به ام اس که مدت هشت سال است تحت درمان با پروتکل کوایمبرا می باشد به اشتراک گذاشته شده:

مشاهده

شهادت نامۀ دیس میراندا

این شهادتنامه توسط خانم جوى گوتییر مبتلا به ام اس در گروه فیس بوک برزیلى پروتکل کوایمبرا به اشتراک گذاشته شده. او مدت هفت سال است که زیر نظر دکتر دنیلو فینامور، پزشک آموزش دیده پروتکل تحت درمان می باشد.

مشاهده

شهادت نامه کلادیو مارسیو

این پست توسط آقاى کلادیو مارسیو به اشتراک گذاشته شده:

مشاهده

شهادت نامه هیلد بیسواس

این پست توسط خانم هیلد بیسواس در گروه فرانسوى پروتکل کوایمبرا در فیس بوک به اشتراک گذاشته شده:

مشاهده

شهادت نامه مارسلو پالما

این پست توسط آقاى مارسلو پالما، بیمار مبتلا به ام اس که مدت ده سال است که تحت درمان با پروتکل کوایمبرا می باشد، به اشتراک گذاشته شده:

مشاهده

شهادت نامۀ لوئیزا بیانکو

این پست توسط خانم لوئیزا بیانکو بیمار برزیلى مبتلا به ام اس که مدت پنج سال است تحت درمان با پروتکل کوایمبرا می باشد، در گروه فیس بوک برزیلى پروتکل به اشتراک گذاشته شده:

مشاهده

شهادت نامه یارا وندرلاست

این پست توسط خانم یارا وندرلاست، بیمار مبتلا به ام اس در گروه فیس بوک اسپانیایى پروتکل به اشتراک گذاشته شده:

مشاهده