بستن

این مطلب را به دوست خود ارسال کنید

اطلاعات شما نزد پروتکل کوایمبرا کاملا محفوظ می باشد

ام اس

/uploads/download/ffgh.jpg

شهادت نامۀ دِنیس میدوز

این پست توسط خانم دِنیس میدوز، بیمار مبتلا به ام اس، در گروه آمریکایى پروتکل کوایمبرا در فیس بوک به اشتراک گذاشته شده:

مشاهده
/uploads/download/138647850_3475492676010124_9038498831533391723_o.jpg

شهادت نامه کریستا ریوِرا

این پست توسط خانم کریستا ریوِرا بیمار مبتلا به ام اس در گروه آمریکایى پروتکل کوایمبرا در فیس بوک به اشتراک گذاشته شده:

مشاهده
/uploads/download/nmkljio.jpg

شهادت نامه اشلی ایکین

این پست توسط خانم اشلى ایکین بیمار مبتلا به ام اس، در گروه آمریکایى پروتکل کوایمبرا در فیس بوک به اشتراک گذاشته شده:

مشاهده
/uploads/download/1608273036.jpg

شهادت نامه بیمار ایرانی 1

یکى از عزیزانِ تحت درمان با پروتکل کوایمبرا مدت 4 سال است که درگیر بیماری خودایمنی سارکوییدوز هستند. ایشان با لطف زیاد اجازۀ به اشتراک گذاشتن نتایجی که از درمان با پروتکل به دست آورده اند را به ما دادند که در ادامه با بیان خودشان به اشتراک گذاشته می شود.

مشاهده
/uploads/download/dfefdff.png

شهادت نامه سی اِی

ااین پست توسط خانم سى اِى، بیمار مبتلا به ام اس، که مدت چهار سال است تحت درمان با پروتکل کوایمبرا می باشند، در گروه آمریکایى پروتکل در فیس بوک به اشتراک گذاشته شده:

مشاهده
/uploads/download/vvggvh.jpg

شهادت نامه دیوراند بیانچینى

این پست توسط آقاى دیوراند بیانچینى بیمار مبتلا به ام اس در گروه فیس بوک برزیلى پروتکل کوایمبرا به اشتراک گذاشته شده:

مشاهده
/uploads/download/hjlk.jpg

شهادت نامه آندره پاکو

شهادتنامه آقاى آندره پاکو، بیمار مبتلا به ام اس، که مدت چهار سال است تحت درمان با پروتکل کوایمبرا می باشد:

مشاهده
/uploads/download/dfbdfgs.png

شهادت نامه الین گلهاردو

این پست توسط خانم اِلِین گلهاردو، بیمار مبتلا به ام اس، در گروه برزیلى پروتکل در فیس بوک به اشتراک گذاشته شده:

مشاهده
/uploads/download/vggj.png

شهادت نامه آندره واز

این شهادتنامه توسط آقاى اندره واز، که مدت ده سال است مبتلا به ام اس بوده و یک سال و نیم است که تحت درمان با پروتکل کوایمبرا میباشد، در گروه برزیلى پروتکل در فیس بوک به اشتراک گذاشته شده:

مشاهده
/uploads/download/yjhgyj.jpg

شهادت نامه سوزانا

این شهادتنامه توسط خانم سوزانا، بیمار مبتلا به ام اس، در گروه برزیلى پروتکل کوایمبرا در فیس بوک به اشتراک گذاشته شده:

مشاهده
/uploads/download/dcbc.png

شهادت نامه نادیا

این پست توسط خانم نادیا، بیمار مبتلا به ام اس، در گروه فیس بوک آلمانى پروتکل کوایمبرا به اشتراک گذاشته شده:

مشاهده