بستن

این مطلب را به دوست خود ارسال کنید

اطلاعات شما نزد پروتکل کوایمبرا کاملا محفوظ می باشد

میاستنی گراویس

شهادت نامۀ ولنتینا کَسترو

این پست توسط خانم ولنتینا کَسترو، که مدت شش سال است که مبتلا به بیمارى خودایمنى میاستنى گراویس هستند و حدود دو سال قبل درمان با پروتکل کوایمبرا را شروع کرده اند به اشتراک گذاشته شده:

مشاهده
/uploads/download/sdddsfdf.jpg

شهادت نامه ولنتینا کسترو

این پست توسط خانم ولنتینا کَسترو، که مدت شش سال است که مبتلا به بیمارى خودایمنى میاستنى گراویس هستند و حدود دو سال قبل درمان با پروتکل کوایمبرا را شروع کرده اند به اشتراک گذاشته شده

مشاهده
/uploads/download/adato3.jpg

شهادت نامۀ آقای آداتو

َشهادت نامۀ آقای آداتو مبتلا به بیماری میاستنی گراویس که پس 8 سال بیماری، درمان با پروتکل کوایمبرا را آغاز کردند.

مشاهده